ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta (Kliendi kontakttelefon, tellimuse saatmise aadress, e-posti aadress)  käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

4. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

5. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

6. Kliendi isikuandmeid töötleb NWR Holding OÜ (registrikood 12259105, Vahtra 13-11, 75101, Kose, Harjumaa, Eesti).

7. NWR Holding OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

8. Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb NWR Holding OÜ Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult NWR Holding OÜ aadressile Vahtra 13-11, Kose, 75101, Harjumaa või digiallkirjastatuna aadressile nordic@www.nordiccab.ee.